تبلیغات
زیست شناسی - مقاله ای از دكتر ساكنین

مقاله ای از دكتر ساكنین

شنبه 30 آذر 1387 11:22 ق.ظنویسنده : اساتید

 

با سلام

اولین مقاله علمی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر را در این وبلاگ ارائه شد.

باتشكر فراوان از دكتر حمید ساكنین استاد گرامی كه به ما افتخار دادند و به عنوان اولین استاد با ما همكاری كردند.

                                                             سیدحسین نقیبی                                             

روی ادامه مطلب كلید كنید.

 

گزارش هشت گونه سن شكارگر (Insecta: Heteroptera) برای فون ایران

 

حسن قهاری،* ایزاسلاو كرخنر،** حمید ساكنین*** و جیان هوانگ****

 

*- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و واحد شهر ری ـ تهران

**- آكادمی علوم روسیه، سن‌پترزبورگ ـ روسیه

***- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

****- دانشكده‌ی كشاورزی دانشگاه فوجی چین

 

چكیده

   طی نمونه‌برداری‌های انجام شده در سال‌های 1379 تا 1382 در رابطه با شناسایی فون سن‌های شكارگر (Heteroptera)، در مناطق مختلف ایران، هشت گونه سن شكارگر از سه جنس  Anthocoris (Anthocoridae: Anthocorinae)، Geocoris (Lygaeidae: Geocorinae) و   Orius (Anthocoridae: Anthocorinae) جمع‌آوری و شناسایی گردیدند. گونه‌های شناسایی شده در پژوهش حاضر به عنوان دشمنان طبیعی كارآمد در كنترل جمعیت شته‌ها (Aphidoidea)، شپشك‌ها (Coccoidea)، سفیدبالك‌ها (Aleyrodidae) و سایر جوربالان (Homoptera) حائز اهمیت فراوان می‌باشند . گونه‌های شناسایی شده در پژوهش حاضر عبارتند از:

 

1-  Anthocoris angularis Reuter          محل جمع‌آوری: تهران ـ ورامین؛ تاریخ: تابستان 1381

2-  Anthocoris flavipes Reuter              محل جمع‌آوری: كرمان ـ كرمان؛ تاریخ: پائیز 1381

3-  Anthocoris limbatus Fieber            محل جمع‌آوری: اصفهان ـ نجف‌آباد؛ تاریخ: تابستان 1380

4- Anthocoris poissoni Kiritshenko    محل جمع‌آوری: آذربایجان غربی ـ ماكو؛ تاریخ: بهار 1381

5-  Anthocoris simillimus Poppius        محل جمع‌آوری: گیلان ـ لاهیجان؛ تاریخ: پائیز 1380

6- Orius agilis Flor                                 محل جمع‌آوری: خراسان ـ مشهد؛ تاریخ: تابستان 1382

7-   Geocoris marduk Linnavouri          محل جمع‌آوری: گیلان ـ فومن؛ تاریخ: بهار 1379 

8-  Geocoris ningal Linnavouri            محل جمع‌آوری: خراسان ـ مشهد؛ تاریخ: پائیز 1382

 

 

مقدمه :

در میان دشمنان طبیعی حشرات ، سن ها (Hemiptera) از جایگاه ویژه ای برخوردارند. این حشرات با داشتن خرطومهای تیزكه در بدن میزبان فرو می برند ، از محتویات بدن میزبان تغذیه و آنرا از پا در         می آورند. قدرت تهاجمی در برخی از گونه ها بسیار بالا می باشد و به همین خاطر از این حشرات در مبارزه بیولوژیكی بر علیه آفاتی چون شته ها ، شپشكها ، تریپس ها ، سفید بالكها و كنه های نباتی در مزارع ، باغها و گلخانه ها در دنیا استفاده می شود.

خانواده های Anthocoridae و Miridae در بین سن های شكارگر بعلت داشتن اندام كوچك ، فعالیت زیاد شكارگری قدرت تهاجم بالا و قابلیت تكثیر آسان در آزمایشگاه ، بیشتر از سایرین درمبارزه بیولوژیك استفاده می شوند . بر این اساس بررسی‌ها جهت شناسایی سنهای شكارگر در مناطق مختلف ایران انجام شد.

 

مواد و روشها

   به منظور بررسی سنهای شكاری طی سالهای 1379-1382 نمونه گیری از مناطق مختلف ایران شروع شد ، در این بررسی از روشهای مختلف نمونه گیری شامل : تور زدن ، تله نوری و اسپیراتور  استفاده شد ، نمونه های جمع آوری شده شامل نمونه های بزرگ بروش معمول اتاله شدند و نمونه های كوچك ( سنك های خانواده  Anthocoridae) در داخل ظروف كوچك شیشه ای محتوی الكل اتیلیك 75 درجه به همراه اتیكت قرارداده شدند . عموماً سن های شكارگر مورد بررسی شكارچی حشراتی همانند شته ها ، شپشك ها ، سفید بالكها ، تریپس ها و كنه های نباتی می باشند ، لذا نمونه گیری بر روی گیاهان زراعی ، درختان میوه ، گیاهان هرز جنگلی آلوده به آفات فوق صورت گرفت . جهت شناسایی نمونه ها از راه ژنیتالیای نر اقدام شد كه بر اساس كلیدهای موجود داخل و خارج شامل ، استوان و نیاكان(1378 ) ،دكتركرخنر و همكاران (1989) استفاده شد ، جهت تأئید و همچنین شناسایی كامل برخی گونه ها ، نمونه ها نزد دكتر كرخنر در آكادمی علوم روسیه ارسال شد.

 

 

 

 

نتایج

در طی بررسیهای انجام شده در سالای 1379-1382 ، جهت شناسایی سنهای شكارچی ، جمعاً تعداد هشت گونه سن شكارگر از سه جنس Anthocoris  و Orius از خانواده  Anthocoridaeو Geocoris از خانواده Lygaeidae جمع آوری و شناسایی شدند. در ادامه به شرح گونه های شناسایی شده میپردازیم .

 

 

 

  

Notes on the eight predator bug species (Insecta: Hetcroptera) for Iran

 

Hassan Ghahari,* lzyslav M. Kerkhner,** Hamid Sakenin*** & Jian Huaiig****

*-  Islamic  Azad  University,  Science  & Research Campus,  and Shahr-e-Rey  Branch,

Tehran-Iran

**-Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Pterzburg 199034, Russia

***-Islamic AzadUniversity, Ghaemshahr Branch, Ghaemshahr-lran

****- College of Plant Protection, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzho,

Fuiian 3 50002. P.R.China

 

    Abstract 

 

Up on the conducted surveys through 2000-2003 on the predator bugs'

fauna in different  regions of Iran, 8 predator bug species of 3 genera

including, Anthocoris (Anthocoridae: Anthocorinae), Geocoris (Lygaeidae:

Geocorinae), and Orius (Anthocoridae: Anthocorinae) were collected and

identified. The identified species in the present research are the efficient

natural enemies of aphids (Aphidoidea), coccids (Coccoidea), whiteflies

(Aleyrodidae), and other hornopterans pests (Homoptera), and have the

important role in control of their population density.The species are as below:

 

1 - Anthocoris angularis Renter        Location: Tehran-Varamin

2- Anthocoris flavipes Reuter            Location: Kerman-Kerman

3- Anthocoris limbatus Fieber           Location: Isfahan-Najaf-Abad

4- Anthocoris poissoni Kiritshenko   Location: west Azarbaijan-Maco

5- Anthocoris simillimus Poppius      Location: Gilan-Lahijan

6- Orius agilis Flor                             Location: Khorasan-Mashhad

7- Geocoris mardak Linnavouri         Location: Gilan-Fuman

8- Geocoris ningal Linnavouri           Location: Khorasan-Mashhad

منابع

1- استوان ، هـ . و نیاكان ، ج . 1378 . معرفی برخی از گونه‌های سنكهای زیرخانواده Anthocorinae در استان فارس ، مجله علمی ـ پژوهشی علوم كشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران. 5-14 (20) 5  .

2. Carayon , J .1972 .Caracters  Sestematiques et Classification des Anthocoridae

 (Hemiptera ). Ann. Soc . Entomol . Fr. (N.S.) , 8 (2) : 309 – 349

3.Yasunaga , T . 1997.The Flower bug Genus Orius  Wolff ( Heteroptera : Anthocoridae) From Japan and  Taiwan part II & III . Appl . Entomol . Zool . 32 (2) 379 – 394.

 

 

 


برچسب ها: حشره شناسی ،
آخرین ویرایش: - -

 
دوشنبه 8 آبان 1396 04:10 ق.ظ
سلام، من معتقدم که وب سایت شما ممکن است دارای مسائل سازگاری مرورگر باشد.
هر وقت به وبلاگ شما در Safari نگاه می کنم، به نظر می رسد خوب است
با این حال هنگام باز کردن در IE، برخی از مسائل همپوشانی وجود دارد.
من فقط می خواستم یک سر سریع را به شما ارائه کنم!
به جز آن، سایت عالی!
دوشنبه 8 آبان 1396 03:33 ق.ظ
هیا من برای اولین بار اینجا هستم من این هیئت را پیدا کردم
و من در پیدا کردن آن واقعا مفید است و به من کمک زیادی کرد.

من امیدوارم که یک چیز را پشت سر بگذارم و به دیگران کمک کنم به شما کمک کنم.
شنبه 29 مهر 1396 06:02 ب.ظ
وبلاگ بسیار معروف! تم شما سفارشی ساخته شده است یا از شما آن را دانلود کرده اید
جایی؟ یک موضوع مانند شما با چند مورد ساده، واقعا وبلاگ من را برجسته می کند.
لطفا به من اطلاع دهید که در آن موضوع خود را دریافت کرده اید. به سلامتی
شنبه 15 مهر 1396 02:45 ب.ظ
من تعجب کردم اگر شما تا به حال در نظر تغییر صفحه طرح از
وبلاگ شما؟ بسیار خوب نوشته شده است من عاشق آنچه شما کردم
گفتن. اما شاید شما می توانید کمی بیشتر در راه محتوای بنابراین
مردم می توانند با آن ارتباط برقرار کنند. شما افتضاح دارید
بسیاری از متن فقط برای داشتن 1 یا 2 تصویر. آیا شما می توانید آنرا در فضای بهتری جا دهید؟
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:05 ب.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice,
keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back down the road.
All the best
جمعه 16 تیر 1396 05:44 ب.ظ
Hello, I think your web site could possibly be having browser compatibility problems.

Whenever I take a look at your website in Safari,
it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
I simply wanted to provide you with a quick heads up!
Apart from that, excellent website!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:04 ق.ظ
I have read several excellent stuff here.
Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how so much
attempt you place to make this kind of wonderful informative web site.
یکشنبه 17 فروردین 1393 04:26 ب.ظ
کسی کلید خانواده انتوکوریده رو در سط گونه داره؟میشه برام ایمیلش کنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر